Language of document :

Žaloba podaná 14. januára 2013 – CK/Komisia

(vec F-3/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CK (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie posudku o vývoji služobného postupu žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť posudok o vývoji služobného postupu za rok 2011, ktorý bol vyhotovený 14. februára 2012 a s konečnou platnosťou vydaný 9. marca 2012,

zaviazať Komisiu, aby zaplatila sumu vo výške 5 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej týmto posudkom,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.