Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 16. december 2013 – CL mod EEA

(Sag F-162/12) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat – sygeorlov – genindtrædelse – omsorgspligt – psykisk chikane)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CL (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (ved O. Cornu, som befuldmægtiget, og advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at genindsætte sagsøgeren efter en sygeorlov efter det tidspunkt, hvor han blev egnet til at arbejde ifølge de lægefaglige udtalelser.

Konklusion

Det Europæiske Miljøagentur frifindes.

CL bærer sine egne omkostninger og betaler Det Europæiske Miljøagenturs omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 86 af 20/03/2013, s. 30.