Language of document : ECLI:EU:F:2013:217

      RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

16. prosinca 2013.

Predmet F‑162/12

CL

protiv

Europske agencije za okoliš (EEA)

„Javna služba – Član privremenog osoblja – Bolovanje – Vraćanje na radno mjesto – Dužnost brižnog postupanja – Uznemiravanje“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a kojom CL u biti zahtijeva poništenje dopisa od 21. veljače 2012. o vraćanju na radno mjesto nakon dugotrajnog bolovanja, poništenje odluke od 20. rujna 2012. o odbijanju žalbe od 21. svibnja 2012. podnesene protiv navedenog dopisa kao i da se naloži Europskoj agenciji za okoliš da mu isplati naknadu za pretrpljenu štetu u iznosu koji odgovara jednogodišnjoj plaći.

Odluka:      Tužba se odbija. CL snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske agencije za okoliš.

Sažetak

Dužnosnici – Dužnost brižnog postupanja uprave – Opseg – Veća obveza u slučaju utjecaja na mentalno zdravlje dužnosnika

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 24.)

Pojam dužnosti brižnog postupanja uprave odražava ravnotežu između recipročnih prava i obaveza koje su u Pravilniku o osoblju stvorene između uprave i članova osoblja javne službe. Ta ravnoteža, između ostalog, znači da uprava prilikom odlučivanja o položaju dužnosnika uzima u obzir sve elemente koji bi mogli utjecati na njenu odluku i da pritom ona ne uzima u obzir samo interes službe već i interes dotičnog dužnosnika.

Dužnost brižnog postupanja nalaže upravi da, u slučaju sumnje u uzrok zdravstvenih poteškoća koje su zadesile dužnosnika prilikom obavljanja poslova koji su mu povjereni, poduzme sve potrebne radnje kako bi otklonila tu sumnju. Štoviše, obveze koje upravi nalaže dužnost brižnog postupanja su bitno veće kada se radi o posebnoj situaciji dužnosnika u čije mentalno zdravlje postoje sumnje i, posljedično, u sposobnost da na primjeren način brani vlastite interese. Posljedično, u tom je posebnom kontekstu dužnost uprave inzistirati na tome da dužnosnik pristane obaviti dodatni zdravstveni pregled, posebno se pozivajući na pravo institucije da na temelju članka 59. stavka 1. podstavka 3. dužnosnika uputi na pregled službenom liječniku institucije.

(t. 45. i 46.)

Izvori:

Sud: 28. svibnja 1980., Kuhner/Komisija, 33/79 i 75/79, t. 22.; 29. lipnja 1994., Klinke/Sud, C‑298/93 P, t. 38.

Službenički sud: 13. prosinca 2006., de Brito Sequeira Carvalho/Komisija, F‑17/05, t. 72.; 28. listopada 2010., U/Parlament, F‑92/09, t. 65. i 85.