Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 31.3.2014 – CK v. komissio

(Asia F-3/13)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

____________

1    EUVL C 129, 4.5.2013, s. 31.