Language of document : ECLI:EU:F:2014:190

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

15. srpnja 2014.

Predmet F‑160/12

Bernat Montagut Viladot

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Natječaj – Obavijest o natječaju EPSO/AD/206/11 (AD 5) – Neuvrštavanje na popis uspješnih kandidata – Uvjeti za prijam prijava – Priznavanje diploma“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom B. Montagut Viladot osporava odbijanje povjerenstva na natječaju EPSO/AD/206/11 (AD 5) da ga uvrsti na popis uspješnih kandidata na tom natječaju.

Odluka:      Tužba se odbija. Europska komisija snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova B. Montaguta Viladota.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Natječaj – Natječaj temeljen na kvalifikacijama i testovima – Potrebna sveučilišna diploma – Pojam sveučilišne diplome – Ocjena s obzirom na zakonodavstvo države odvijanja studija

2.      Dužnosnici – Načela – Zaštita legitimnih očekivanja – Jamstvo povjerenstva za odabir na natječaju koje nije u skladu s primjenjivim pravilima – Situacija na koju se ne odnose legitimna očekivanja što se tiče mogućnosti uvrštavanja na popis uspješnih kandidata

1.      Ako ne postoji nikakva suprotna odredba ili u uredbi ili u direktivi primjenjivoj na natječaj za zapošljavanje ili u obavijesti o natječaju, potreba držanja sveučilišne diplome o kojoj ovisi pristup otvorenom natječaju mora se nužno shvatiti u smislu koji tom izrazu daje vlastito zakonodavstvo države članice u kojoj je kandidat pohađao studij na koji se poziva. Sveučilišna diploma čije se držanje zahtijeva za pristup na otvoreni natječaj mora u cijelosti biti priznata prema zakonodavstvu države članice u kojoj je izdana.

(t. 30. i 31.)

Izvori:

Sud: presuda Jaenicke Cendoya/Komisija, 108/88, EU:C:1989:325, t. 17.

Prvostupanjski sud: presuda Alonso Morales/Komisija, T‑299/97, EU:T:1999:314, t. 60.

Službenički sud: presuda Zangerl‑Posselt/Komisija, F‑83/07, EU:F:2009:158, t. 51.

2.      Pravo pozivanja na zaštitu legitimnih očekivanja pretpostavlja ispunjavanje triju pretpostavki. Kao prvo, uprava Unije mora osobi u pitanju pružiti precizna, bezuvjetna i podudarajuća jamstva koja dolaze od ovlaštenog i pouzdanog izvora. Kao drugo, ta jamstva moraju biti takve naravi da stvaraju legitimno očekivanje kod onih kojima su upućena. Kao treće, dana jamstva moraju biti u skladu s primjenjivim pravilima.

Ne može se smatrati da bilješka povjerenstva za odabir na natječaju temeljenom na kvalifikacijama i testovima koja uvjerava kandidata da ispunjava sve uvjete za prijam iz obavijesti o natječaju stvara legitimno očekivanje kod kandidata kad takva jamstva nisu u skladu s primjenjivim pravilima, jer diploma dotične osobe ne odgovara zahtjevima navedene obavijesti.

(t. 47. i 49.)

Izvori:

Službenički sud: presuda Neirinck/Komisija, F‑84/05, EU:F:2007:33, t. 79.