Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 12. februarja 2021 – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Zadeva C-88/21)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranka v postopku v glavni stvari

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 39 Sklepa Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), zlasti odstavek 3 tega člena, razlagati tako, da je z njim naložena obveznost, da se prepove registracija stvari, za katere je bil izdan razpis ukrepa v schengenskem informacijskem sistemu, čeprav razpis ukrepa ni več upošteven (vozilo je bilo izsledeno; kazenski postopek v državi članici, v kateri je bilo vozilo izsledeno, je bil ustavljen, ker v tej državi članici ni bilo storjeno kaznivo dejanje; država, ki je vnesla razpis ukrepa, je bila obveščena, vendar ne stori ničesar za izbris razpisa ukrepa iz sistema)?

Ali je treba člen 39 Sklepa Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), zlasti odstavek 3 tega člena, razlagati tako, da državi članici, ki je izsledila stvar, za katero je bil izdan razpis ukrepa v skladu s členom 38(1) tega sklepa, nalaga, da v nacionalnem pravu določi pravila, s katerimi bi bila prepovedana kakršna koli dejanja v zvezi z izsledeno stvarjo, razen dejanj, s katerimi bi bil dosežen cilj iz člena 38 (zaseg ali zagotovitev dokazov v kazenskem postopku)?

Ali je treba člen 39 Sklepa Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), zlasti odstavek 3 tega člena, razlagati tako, da državi članici omogoča, da sprejme pravna pravila, s katerimi bi se določile izjeme od prepovedi registracije vozil, za katera je bil v SIS vnesen razpis ukrepa v skladu s členom 38 tega sklepa, potem ko so pristojni organi države članice sprejeli ustrezne ukrepe za obvestitev države, ki je vnesla razpis ukrepa, o najdeni stvari?

____________