Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2021. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – „Romega” UAB/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(predmet C-89/21)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: „Romega” UAB

Druga stranka u postupku: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/20051 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu i članak 14. stavak 8. Uredbe (EZ) br. 178/20022 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane tumačiti na način da nadležnim nadzornim tijelima države članice dodjeljuju diskrecijsku ovlast utvrditi da svježe meso peradi koje zadovoljava zahtjeve iz retka 1.28. poglavlja 1. Priloga I. Uredbi br. 2073/2005 ne zadovoljava zahtjeve iz članka 14. stavaka 1. i 2. Uredbe br. 178/2002 kada je prehrambeni proizvod koji spada u tu kategoriju hrane kontaminiran serotipovima salmonele različitima od onih koji su navedeni u retku 1.28. poglavlja 1. Priloga I. Uredbi br. 2073/2005, kako je ustanovljeno u ovom predmetu?

____________

1 Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL 2005., L 338, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 34., str. 28.)

2 Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL 2002., L 31, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 7., str. 9.)