Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 12. novembril 2020 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“ SA versus Budapest Főváros Kormányhivatala

(kohtuasi C-597/20)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Törvényszék

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Polskie Linie Lotnicze „LOT“ SA

Vastustaja: Budapest Főváros Kormányhivatala

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 16 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et selle määruse rakendamise eest vastutav liikmesriigi asutus, kellele on reisija esitanud individuaalse kaebuse, ei saa kohustada asjaomast lennuettevõtjat maksma reisijale määruse alusel makstavat hüvitist?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91EMPs kohaldatav tekst. (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).