Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Törvényszék (Ungaria) la 12 noiembrie 2020 – Polskie Linie Lotnicze „LOT” SA/Budapest Főváros Kormányhivatala

(Cauza C-597/20)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Polskie Linie Lotnicze „LOT” SA

Pârât: Budapest Főváros Kormányhivatala

Întrebarea preliminară

Articolul 16 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului1 trebuie interpretat în sensul că organismul național responsabil de aplicarea acestui regulament, căruia i‑a fost adresată o plângere individuală a unui pasager, nu poate obliga operatorul de transport aerian în cauză la plata compensației care îi revine pasagerului în temeiul regulamentului?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).