Language of document :

Överklagande ingett den 10 november 2020 av Anne-Marie Klose av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 9 september 2020 i mål T-81/20, Anne-Marie Klose mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-600/20)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Anne-Marie Klose (ombud: I. Seher, Rechtsanwältin)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) har den 11 februari 2021 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________