Language of document :

Žaloba podaná dne 23. října 2007 - Behmer v. Parlament

(Věc F-124/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Joachim Behmer (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu Evropského parlamentu oprávněného ke jmenování o přidělení žalobci dvou bodů za zásluhy za rok 2005;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy AD 13 za hodnotící období 2006;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Evropského parlamentu platové třídy AD 12, se dovolává především protiprávnosti rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování jednak přidělit mu dva body za zásluhy za rok 2005, a jednak nepovýšit jej do platové třídy AD 13 za hodnotící období 2006.

Žalobce uvádí zjevně nesprávné posouzení, porušení povinnosti uvést odůvodnění, porušení bodu I.6 prováděcích opatření týkajících se přidělování bodů za zásluhy a k povýšení, jakož i porušení obecných zásad očekávání služebního postupu a rovného zacházení.

Zvláště uplatňuje porušení článku 45 a čl. 110 odst. 1 služebního řádu úředníků, námitku protiprávnosti a porušení zásady legitimního očekávání.

Konečně žalobce tvrdí, že byl předmětem diskriminace z důvodu svých činností zastupování zaměstnanců, což je porušením článku 1d a článku 24b služebního řádu, čl. 1 šestého pododstavce přílohy II služebního řádu, jakož i článku 17 rámcové dohody mezi Evropským parlamentem a odborovými nebo profesními organizacemi zaměstnanců orgánu ze dne 12. července 1990.

____________