Language of document :

2007 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Strack prieš Komisiją

(Byla F-121/07)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Guido Strack (Kelnas, Vokietija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2007 m. sausio 12 d., 2007 m. vasario 26 d. ir 2007 m. liepos 20 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimus tiek, kiek jais buvo atsisakyta nedelsiant ir pilnai suteikti ieškovui galimybę susipažinti su atsakovės apie jį turimais duomenimis ir dokumentais; tai apima aktualiu metu ir aktualios redakcijos pilnų, daugiausia elektronine forma, kopijų perdavimą ir papildomai visišką susipažinimą su galimybe daryti nuorašus ir užrašus:

savo sutvarkytos asmens bylos, atitinkančios Pareigūnų tarnybos nuostatų 26 straipsnio reikalavimus, ir visų kitų susijusių - taip pat ir elektroninių (kaip Sysper 2) - bylų;

visų dokumentų, susijusių su jo vertinimo ir pareigų paaukštinimo procedūra ir sprendimais nuo 2002 m. sausio 1 dienos;

OLAF aktų byloje OF/2002/0356;

aktų, priimtų nagrinėjant jo 2005 m. kovo 7 d. prašymą;

IDOC ataskaitos toje byloje, ją pagrindžiančių IDOC aktų ir visų kitų IDOC turimų dokumentų, kurie yra susiję su ieškovu arba kuriuose jis minimas;

savo medicininės bylos kurios įskaitomumą taip pat turi užtikrinti Komisija;

visų kitų apie jį turimų medicininių dokumentų, ekspertų išvadų ir pan.;

visų kitų Komisijos turimų aktų, dokumentų ir korespondencijos, susijusių su šiame ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir (arba) atskiromis procedūromis, įskaitant skundo pateikimo ombudsmenui ir EDAPP procedūras.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos sumokėti ieškovui tinkamo dydžio, bet mažiausiai 10 000 eurų žalos atlyginimą už šioje byloje prašomais panaikinti sprendimais padarytą neturtinę, įskaitant žalą sveikatai, ir turtinę žalą bei papildomai 2 % už pagrindinių sandorių refinansavimui atitinkamu laikotarpiu Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą didesnes metines palūkanas nuo ieškinio pareiškimo dienos.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi rūpinimosi pareigos, gero administravimo principo ir draudimo piktnaudžiauti diskrecijos vertinti pažeidimais arba neteisingu diskrecijos vertinti naudojimu skundžiamuose sprendimuose. Be to, sprendimai pažeidė Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio 2 dalies antrąjį sakinį, 26 straipsnio 7 dalį ir 26 a straipsnį bei ieškovo teises pagal EB 255 straipsnį, Reglamentą Nr. 1049/2001 ir pagrindinę teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Reglamentą Nr. 45/2001.

____________