Language of document :

Tožba, vložena 22. oktobra 2007 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-121/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločb Evropske komisije z dne 12. januarja 2007, 26. februarja 2007 in 20. julija 2007 v delu, v katerem te tožeči stranki zavračajo neposreden in popoln dostop do podatkov in dokumentov, ki se nanjo nanašajo in jih ima tožena stranka; v tem trenutku in v njihovi zdajšnji različici to vključuje posredovanje vseh kopij, najbolje v elektronski obliki, ali podredno, neomejeno možnost vpogleda v navedene podatke in dokumente ter možnost narediti kopije in izpiske:

iz njenega uradnega osebnega spisa v skladu z zahtevami iz člena 26 Kadrovskih predpisov ter iz vsakega odprtega vzporednega spisa, vključno z elektronskim (kot so Sysper 2);

iz vsakega dokumenta v zvezi s postopkom in odločbami o njeni oceni in njenih napredovanjih od 1. januarja 2002;

iz spisov OLAF o postopku OF/2002/0356;

iz spisa v zvezi s postopkom o njeni zahtevi z dne 7.marca 2005;

iz poročila IDOC v istem postopku, iz spisa IDOC, na katerem temelji to poročilo ter iz vsakega drugega dokumenta, ki ga ima IDOC in ki se nanaša na pritožnika ali ga omenja;

iz njenega zdravstvenega spisa, ki ga mora Komisija zagotoviti v berljivi obliki;

iz vsakega drugega zdravstvenega dokumenta, poročila ali podobnega dokumenta, ki se nanjo nanaša;

iz vsakega drugega spisa, dokumenta ali dopisa, ki ga ima Komisija in je povezan z okoliščinami oziroma posamičnimi postopki, navedenimi v tej tožbi, vključno torej s pritožbenimi postopki pri ombudsmanu in Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (ENVP).

Evropski komisiji naj se naloži plačilo ustrezne odškodnine tožeči stranki, vsaj 10.000 EUR za nepremoženjsko in nematerialno škodo ter škodo na zdravju, ki so ji jo povzročile odločbe, za katere se v obravnavani zadevi zahteva razglasitev ničnosti; poleg tega naj se ji od dneva vložitve tožbe plačajo zamudne obresti po več kot 2-odstotni letni obrestni meri, ki jo je v zadevnem obdobju uporabljala Evropska centralna banka za svoje glavne postopke refinanciranja.

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Opis spora

Tožeča stranka se v utemeljitev tožbe sklicuje na kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja, načela dobrega upravljanja ter prepovedi zlorabe oblasti in očitno napačno presojo v izpodbijani odločbi. Tožeča stranka poleg tega meni, da so bili z odločbami kršeni člen 25(2), drugi stavek, člen 26(7) in člen 26a Kadrovskih predpisov za uradnike in njene pravice na podlagi člena 225 ES, Uredbe št. 1049/2001 in temeljne pravice do varstva podatkov v zvezi z Uredbo št. 45/2001.

____________