Language of document :

2007. október 25-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-122/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2006. november 30-i RELEX.K.4 D(2006)522434. sz. feljegyzést;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007. február 15-i D(2007) 502458. sz. feljegyzést;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2001. szeptember 6-i eseményre vonatkozó vizsgálatot lezáró határozatot, amely időpontban a felperes az Európai Bizottság angolai képviselete biztonsági szolgálatának segítségét kérte gépjárműve gumiabroncsának kicserélése céljából;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperesnek a felperes által a kinevezésre jogosult hatósághoz 2006. szeptember 1-jén benyújtott kérelem elutasítását tartalmazó határozatát;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007. július 17-i ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072. sz. feljegyzést;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes által a kinevezésre jogosult hatósághoz 2007. március 26-án benyújtott panasz elutasítását tartalmazó határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy indítson vizsgálatot a 2003. május 5-i események felderítése céljából, amely időpontban az Európai Bizottság angolai képviseleteének megbízott vezetője a felperes járművét vezette a felperes szállása külső udvarából egy mintegy négy kilométer távolságban lévő helyre; a 2001. szeptember 6-i eseményeket és az események közötti bármely kapcsolatot; kötelezze továbbá az alperest arra, hogy a felperessel közölje a vizsgálatok eredményét, különböző erre alkalmas és látható helyeken tegye ki a vizsgálatok eredményét tartalmazó hirdetményeket, és biztosítsa az ezen eredményekhez való hozzáférést; továbbá, másodlagosan, kötelezze az alperest arra, hogy a 2006. szeptember 1-jei kérelmet elutasító határozatából eredő, már visszafordíthatatlanul bekövetkezett károk megtérítése címén fizessen a felperesnek 100 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget, továbbá e kereset megindítását követően keletkező károk tekintetében 20 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget, minden napra a kereset megindítását követő naptól kezdődően addig a napig, amikor a vizsgálat befejezését követően annak eredményét közlik a felperessel, illetve az eredményeket megfelelő módon közzéteszik;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy az abból eredően visszafordíthatatlanul bekövetkezett károk megtérítése címén, hogy megtagadta a 2006. november 30-i feljegyzés olasz fordításának a felperes részére történő megküldését, fizessen a felperesnek 20 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget; valamint az e kereset megindítását követően keletkező károk tekintetében 2 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget, minden napra a kereset megindítását követő naptól kezdődően addig a napig, amikor a megtagadás megsemmisítésének végrehajtására vonatkozó intézkedéseket elfogadják;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy a vizsgálatot lezáró határozatából következően visszafordíthatatlanul keletkezett és a jövőben feltételezhetően keletkező károk megtérítésének címén a már visszafordíthatatlanul keletkezett károk vonatkozásában fizessen a felperesnek 20 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget, közvetlenül az ügyben hozandó ítélet után történő kiegyenlítésre; a kereset megindítását követő károk vonatkozásában 25 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget, minden napra, a kereset megindítását követő naptól kezdődően addig a napig, amikor az alperes elfogadja a vizsgálatot lezáró határozat bekövetkező megsemmisítését végrehajtó intézkedéseket;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg azon tény jogellenességét, hogy a felperessel, legalábbis addig az időpontig, míg meg nem kapta a 2006. november 30-i feljegyzést, nem közölték a vizsgálat lezárását;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a vizsgálat lezárása közlésének elmulasztása jogellenes volt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy a vizsgálat lezárás közlésének elmulasztásából eredő károk megtérítésének címén fizessen a felperesnek 50 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Érvelésének alátámasztására a felperes a következő három jogalapot jelöli meg: 1) az indokolás teljes hiánya, többek között azért, mert a felperes szerint az alperes által adott indokolás értelmetlen, ellentmondó, ésszerűtlen, zavaros és csupán ürügyként szolgált, illetőleg a vizsgálat hiánya vagy nem megfelelő jellege miatt; 2) nyilvánvalóan súlyos jogszabálysértés; 3) a gondoskodási és a gondos ügyintézési kötelezettség megsértése.

____________