Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 25. oktobrī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-122/07)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2006. gada 30. novembra Memorandu, prot. RELAX.K.4 D(2006) 522434;

atcelt 2006. gada 15. februāra Memorandu, prot. D(2007) 502458;

atcelt lēmumu, ar kuru tiek izbeigta 2001. gada 6. septembra notikuma izmeklēšana, kad prasītājs Eiropas Komisijas delegācijas Angolā drošības dienestam lūdza palīdzību, lai nomainītu riepu viņa mašīnai;

atcelt jebkuru lēmumu, noraidīt 2006. gada 1. septembra pieteikumu, kuru atbildētājai prasītājs bija pārsūtījis iecēlējinstitūcijai;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2007. gada 16. jūnija Memorandu, prot. ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt jebkuru lēmumu noraidīt 2007. gada 26. marta sūdzību, kuru prasītājs bija pārsūtījis iecēlējinstitūcijai;

piespriest atbildētājai veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu 2003. gada 5. maija notikumus, kad EK [Eiropas Komisijas] delegācijas Angolā pārvaldes pagaidu vadītājs ar prasītāja mašīnu brauca no viņa dzīvesvietas autostāvvietas uz vietu, kura atradās apmēram četru kilometru attālumā; 2001. gada 6. septembra notikumus; un to, vai pastāv jebkāda saikne starp šiem notikumiem, un bez kavēšanās paziņot prasītājam par izmeklēšanas rezultātiem, novietot vairākās labi redzamās vietās paziņojumus, kuros izklāsta veidā būtu ietverti izmeklēšanas rezultāti, un nodrošināt pieeju šiem rezultātiem; pakārtoti piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam atlīdzību par neatgriezenisko zaudējumu, kas viņam tika radīts ar lēmumu noraidīt 2006. gada 1. septembra prasību, EUR 100 000 apmērā vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un atbilstošu; un par zaudējumu, kas radīsies pēc dienas, kad viņa prasība tiks iesniegta summu EUR 20 apmērā vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un atbilstošu, par katru dienu, sākot no dienas, kad tiks iesniegta šī prasība, līdz dienai, kad tiks pabeigta izmeklēšana un par to paziņos prasītājam, kā arī atbilstīgi tiks publicēti rezultāti;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam summu EUR 20 000 apmērā vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un atbilstošu, kā atlīdzību par nu jau neatgriezenisko zaudējumu, kas radās, atsakot viņam nosūtīt 2006. gada 30. novembra memoranda tulkojumu itāļu valodā; un par zaudējumu, kas tam radīsies pēc dienas, kad šī prasība tiks iesniegta, summu EUR 2 apmērā vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un atbilstošu, par katru dienu pēc dienas, kad tiks iesniegta šī prasība, līdz dienai, kad tiks pieņemti visi atteikumu atceļošie pasākumi;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam kā atlīdzību par zaudējumu - gan par to, kas jau ir radies, gan par to, kas var rasties tuvākajā nākotnē -, kurš radās ar lēmumu izbeigt izmeklēšanu tiktāl, ciktāl tas attiecas uz zaudējumu, kurš tagad ir neatgriezenisks, summu EUR 20 000 apmērā vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un atbilstošu, un kas ir jāsamaksā nekavējoties pēc tam, kad ir pieņemts nolēmums šajā lietā, un attiecībā uz zaudējumu, kas radīsies pēc dienas, kad tiks iesniegta šī prasība, summu EUR 25 apmērā vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un atbilstošu, par katru dienu pēc dienas, kad tiks iesniegta šī prasība, līdz dienai, kad atbildētāja būs veikusi visus pasākumus, ar kuriem tiek veikta pieprasītā lēmuma par izmeklēšanas izbeigšanu atcelšana;

apstiprināt, ka tas, ka prasītājam nebija nosūtīts jebkāds paziņojums par lēmumu izbeigt izmeklēšanu, vismaz līdz dienai, kurā viņš saņēma 2006. gada 30. novembra memorandu, ir prettiesiski;

atzīt, ka nepaziņošana prasītājam par to, ka izmeklēšana tika izbeigta, ir prettiesiska;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam summu EUR 50 000 apmērā vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un atbilstošu, kā atlīdzību par zaudējumu, kas radies, nepaziņojot viņam par to, ka izmeklēšana tika izbeigta;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda šādus trīs pamatus: 1) pilnībā nav norādīts pamatojums, inter alia, tas nav loģisks, tas ir neatbilstošs, nepamatots, nesaprotams, labas ticības trūkums vai arī nav veikta atbilstīga izmeklēšana; 2) ir pieļauts būtisks, acīmredzams un nepārprotams tiesību pārkāpums; 3) pārkāpts pienākums rūpēties par ierēdņu interešu ievērošanu un labas pārvaldības pienākums.

____________