Language of document :

Acțiune introdusă la 25 octombrie 2007 - Marcuccio/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-122/07)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

Anularea Notei nr. RELEX. K.4 D(2006)522434 din 30 noiembrie 2006;

anularea Notei nr. D(2007) 502458 din 15 februarie 2007;

anularea deciziei de încheiere a cercetării privind incidentul din 6 septembrie 2001, când reclamantul a solicitat asistența serviciului de securitate al Delegației Comisiei Europene în Angola pentru înlocuirea unui pneu de la autovehiculul personal;

anularea deciziei, indiferent cum este formulată, de respingere de către pârâtă a cererii din 1 septembrie 2006, adresată de reclamant autorității împuternicite să facă numiri;

anularea, în măsura necesară, a Notei nr. ADMIN. B.2/MB/nb D(07) 16072 din 16 iulie 2007;

anularea, în măsura necesară, a deciziei, indiferent cum este formulată, de respingere a plângerii din 26 martie 2007 adresată de reclamant autorității împuternicite să facă numiri;

obligarea pârâtei la efectuarea unei cercetări pentru a se clarifica evenimentele din 5 mai 2003, când directorul interimar al administrației Delegației CE în Angola a condus autovehiculul reclamantului din curtea exterioară a locuinței acestuia până într-un loc aflat la aproximativ 4 kilometri distanță, evenimentele din 6 septembrie 2001 și existența vreunei legături între aceste evenimente, precum și la comunicarea fără întârziere către reclamant a rezultatelor cercetării, la afișarea în diferite locuri adecvate și vizibile a unor anunțuri cuprinzând în extras concluziile cercetării și la garantarea accesului la aceste concluzii sau, în subsidiar, obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 100 000 EUR sau a acelei sume mai mari sau mai reduse pe care Tribunalul o va reține ca fiind justă și echitabilă, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul cauzat prin respingerea cererii din 1 septembrie 2006, deja produs în mod ireversibil până în prezent, și, în ceea ce privește prejudiciul care se va produce ulterior datei de astăzi, suma de 20 EUR sau acea sumă mai mare sau mai redusă pe care Tribunalul o va reține ca fiind justă și echitabilă, pentru fiecare zi din intervalul cuprins între ziua de mâine și ziua în care, după efectuarea cercetării, concluziile vor fi comunicate reclamantului și date publicității în mod corespunzător;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul deja produs în mod ireversibil, cauzat de refuzul de a i se trimite traducerea in limba italiană a notei din 30 noiembrie 2006, a sumei de 20 000 EUR sau a acelei sume mai mari sau mai reduse pe care Tribunalul o va reține ca fiind justă și echitabilă, precum și, în ceea ce privește prejudiciul care se va produce ulterior datei de astăzi, suma de 2 EUR sau acea sumă mai mare sau mai redusă pe care Tribunalul o va reține ca fiind justă și echitabilă, pentru fiecare zi din intervalul cuprins între ziua de mâine și ziua în care vor fi adoptate toate măsurile de punere în executare a anulării refuzului;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul deja produs, precum și pentru cel susceptibil de a se produce în viitor, cauzate prin decizia de încheiere a cercetării, a sumei de 20 000 EUR sau a acelei sume mai mari sau mai reduse pe care Tribunalul o va reține ca fiind justă și echitabilă, plătibilă imediat după pronunțarea hotărârii în cauza de față, pentru prejudiciul produs deja în mod ireversibil; în ceea ce privește prejudiciul care se va produce ulterior datei de astăzi, suma de 25 EUR sau acea sumă mai mare sau mai redusă pe care Tribunalul o va reține ca fiind justă și echitabilă, pentru fiecare zi din intervalul cuprins între ziua de mâine și ziua în care pârâta va adopta toate măsurile de punere în executare a anulării solicitate a deciziei de încheiere a cercetării;

confirmarea caracterului nelegal al faptului că, cel puțin până la data la care reclamantul a primit nota din 30 noiembrie 2006, nu i-a fost comunicată decizia de încheiere a cercetării;

declararea nelegalității faptului că reclamantului nu i s-a comunicat încheierea cercetării;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul produs prin omisiunea de a i se comunica încheierea cercetării, a sumei de 50 000 EUR sau a acelei sume mai mari sau mai reduse pe care Tribunalul o va reține ca fiind justă și echitabilă;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul invocă, în susținerea cererilor sale, următoarele trei motive: 1) lipsa absolută a motivării, și pentru caracterul ilogic, incongruența, caracterul absurd, confuzia, caracterul de pretext, precum și lipsa sau caracterul inadecvat al cercetării; 2) încălcarea gravă și vădită a legii; 3) încălcarea obligației de solicitudine și a celei de bună administrare.

____________