Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 януари 2008 г. - De Fays/Комисия

(Дело F-123/07)

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра, вследствие доброволно уреждане на спора.

____________