Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 januari 2008 - De Fays / Commissie

(Zaak F-123/07)

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________