Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 23 januari 2008 - De Fays mot kommissionen

(Mål F-123/07)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT