Language of document : ECLI:EU:F:2008:4

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

23. ledna 2008

Věc F-123/07

Chantal De Fays

v.

Komise Evropských společenství

„Smírné urovnání z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se Ch. De Fays domáhá zrušení posudku o vývoji služebního postupu za rok 2005, jakož i toho, aby byla Komisi uložena náhrada nemajetkové újmy vzniklé v důsledku prodlení při vypracování uvedeného posudku a zachování posouzení obsažených v tomto posudku, která nebyla přiměřená jejím skutečným výkonům.

Rozhodnutí: Věc F‑123/07, De Fays v. Komise je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Komise nahradí přiměřené náklady řízení vynaložené žalobkyní. Komise ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné urovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu –Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články 69 a 74)