Language of document : ECLI:EU:F:2008:4

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

23 januari 2008

Zaak F‑123/07

Chantal De Fays

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Minnelijke regeling op initiatief van Gerecht – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA en strekkende tot nietigverklaring van verzoeksters loopbaanontwikkelingsrapport 2005 alsmede tot veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de immateriële schade die is ontstaan door de te late opstelling van dat rapport en de handhaving daarin van beoordelingen die niet overeenstemmen met haar werkelijke prestaties.

Beslissing: Zaak F‑123/07, De Fays/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. De Commissie zal de redelijke kosten dragen die verzoekster heeft gemaakt. De Commissie zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69 en 74)