Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 октомври 2009 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-122/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Искане за извършване на разследване - Отказ на институция да преведе решение на избрания от жалбоподателя език - Явна недопустимост -Жалба, явно необоснована от правна страна)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията да не уважи искането на жалбоподателя за извършване на разследване на определени събития, случили се в периода, в който той е бил назначен в делегацията на Комисията в Ангола - Искане за съобщаване на резултатите от разследването - Отмяна на решението да не се преведе докладна записка на избрания от жалбоподателя език - Искане за обезщетение за вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Marcuccio отчасти като явно недопустима и отчасти като явно лишена от всякакво правно основание.

Осъжда г-н Marcuccioда заплати съдебните разноски.

____________

1 - OВ C 64 от 8.3.2008 г., стр.65.