Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 20. jaanuari 2011. aasta otsus - Strack versus komisjon

(kohtuasi F-121/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Avaliku Teenistuse Kohtu pädevus - Vastuvõetavus - Isikut kahjustav meede)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada mitmed komisjoni otsused, millega keeldutakse andmast viivitamatut ja täielikku juurdepääsu kõikidele hagejat puudutavatele toimikutele. Kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 315, 22.12.2007, lk 50.