Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.1.2011 - Strack v. komissio

(Asia F-121/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta - Tutkittavaksi ottaminen - Kantajalle vastainen toimi)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Useamman komission päätöksen kumoaminen; näillä päätöksillä evätään välitön ja täydellinen oikeus tutustua kantajaa koskeviin eri asiakirjoihin - Vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 315, 22.12.2007, s. 50.