Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 20. januarja 2011 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-121/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Pristojnost Splošnega sodišča - Dopustnost - Akt, ki posega v položaj)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska Komisija (zastopniki: J. Currall in B. Eggers, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaurom, odvetnikom)

Predmet

Javni uslužbenci - Razglasitev ničnosti več odločb Komisije, s katerimi je bil tožeči stranki zavrnjen neposreden in popoln dostop do različnih podatkov in dokumentov, ki se nanjo nanašajo - Odškodninski zahtevek

Izrek

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 315, 22.12.2007, str. 50.