Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 21. decembrī iesniedza Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho (Portugāle) – B/O, P, OP, G, N

(Lieta C-691/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Pamatlietas puses

Prasītājs: B

Atbildētājas: O, P, OP, G, N

Prejudiciālie jautājumi

Vai tas, ka atbilstoši Código das sociedades comerciais (Komercsabiedrību kodeksa) 481. panta 2. punktā paredzētajam režīmam no Código de Trabalho (Darba kodeksa) 334. pantā paredzētā režīma piemērošanas tiek izslēgti citā dalībvalstī reģistrēti uzņēmumi, ir pretrunā Savienības tiesībām, konkrētāk – LESD 18. pantam?

____________