Language of document :

21. märtsil 2008 esitatud hagi - Schell versus komisjon

(Kohtuasi F-36/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Arno Schell (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada esiteks hageja karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1. jaanuar 2006 kuni 31. detsember 2006 kohta ja teiseks hageja 2007. aasta edutamisaruanne.

Hageja nõuded

Tühistada esiteks hageja karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1. jaanuar 2006 kuni 31. detsember 2006 kohta ja teiseks hageja 2007. aasta edutamisaruanne;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________