Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 21. martā - Schell/Komisija

(lieta F-36/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Arno Schell, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasītāja karjeras attīstības ziņojuma atcelšana par laika periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim un viņa 2007. gada paaugstināšanas amatā ziņojuma atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu par laika periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim un atcelt viņa 2007. gada paaugstināšanas amatā ziņojumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________