Language of document :

Beroep ingesteld op 21 maart 2008 - Schell / Commissie

(Zaak F-36/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Arno Schell (Brussel, België) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingrapport over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 alsmede nietigverklaring van zijn bevorderingsrapport over het jaar 2007

Conclusies

nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingrapport over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 alsmede nietigverklaring van zijn bevorderingsrapport over het jaar 2007;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________