Language of document :

Beroep ingesteld op 4 maart 2008 - V / Commissie

(Zaak F-33/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: V (vertegenwoordiger: C. Ronzi, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 15 mei 2007 waarbij verzoekster ervan op de hoogte is gesteld dat zij niet voldeed aan de voorwaarden van fysieke geschiktheid om werkzaamheden bij de Europese Commissie uit te oefenen, verwijdering uit haar persoonsdossier van een aantal deskundigenrapporten, en vordering tot vergoeding van de geleden materiële en immateriële schade

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van 15 mei 2007 waarbij verzoekster ervan op de hoogte is gesteld dat zij niet voldeed aan de voorwaarden van fysieke geschiktheid om werkzaamheden bij de Europese Commissie uit te oefenen;

voor zover nodig, nietig te verklaren het besluit van 12 juli 2007 houdende afwijzing van verzoeksters klacht van 1 juni 2007;

te gelasten dat uit verzoeksters persoonsdossier moet worden verwijderd deskundigenrapporten, opgesteld op 15 september 2006, 21 september 2006 en 28 maart 2007 en, dientengevolge, te verklaren dat moet worden verwezen naar het aanvankelijke medisch advies van 26 juni 2006 waarin verzoekster arbeidsgeschikt was verklaard;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de materiële en immateriële schade die verzoekster heeft geleden en die voorlopig ex aequo et bono op 170 900 EUR wordt geraamd (vermeerderd met vertragingsrente tegen de door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met twee procentpunten vanaf 1 augustus 2006);

bij wijze van voorlopige maatregel te gelasten dat de reservelijst waarop verzoeksters naam voorkomt wordt verlengd, indien het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken na februari 2009 wordt gewezen (de datum waarop de geldigheid van de reservelijst afloopt);

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________