Language of document :

Жалба, подадена на 31 март 2008 г. - Liotti/Комисия

(Дело F-38/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Amerigo Liotti (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени доклада за развитие на кариерата (REC/CDR) на жалбоподателя за периода от 1.1.2006 г. - 31.12.2006 г.,

да се осъди Комисия на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________