Language of document :

Acțiune introdusă la 31 martie 2008 - Liotti/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-38/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului asupra evoluției carierei reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2006 și 31 decembrie 2006

Concluziile reclamantului

Anularea raportului asupra evoluției carierei (REC/CDR) reclamantului pentru perioada de referință 1.1.2006-31.12.2006;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________