Language of document :

Talan väckt den 14 mars 2008 - Pachtitis mot kommissionen

(Mål F-35/08)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Dimitrios Pachtitis (Aten, Grekland) (ombud: advokaten P. Giatagantzidis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att till följd av de resultat som uppnåtts på de inledande proven inte bevilja sökanden tillträde till de skriftliga proven som ingick i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/77/06 samt ogiltigförklaring av EPSOs beslut att avslå klagomålet från den sökande angående dels en omprövning av beslutet att inte bevilja tillträde till de skriftliga proven, dels en begäran om att utfå vissa handlingar från uttagningsprovet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslut EPSO/5000 LM-FR/31.05.2007 och MM/dbD(07)27442/06.12.2007 som har fattats av Europeiska gemenskapernas byrå för rekrytering av personal, och samtliga rättsakter som har samband med dessa, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________