Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 24. septembra spriedums - Schell/Komisija

(lieta F-36/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Ģenerāldirektoru piešķirtie prioritātes punkti - 2007. gada paaugstināšana amatā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Arno Schell, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Civildienests - Prasība atcelt prasītāja karjeras novērtējuma ziņojumu par periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim un atcelt viņa 2007. gada paaugstināšanas amatā ziņojumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Schnell atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 142, 07.06.2008., 40. lpp.