Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 24 septembrie 2009 - Schell/Comisia

(Cauza F-36/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare- Atribuirea de puncte de prioritate de către directorii generali - Exercițiul de promovare 2007)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Arno Schell (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Funcție publică - Anularea raportului asupra evoluției carierei reclamantului pentru perioada 1 ianuarie 2006-31 decembrie 2006 și anularea raportului de promovare întocmit în privința sa pentru anul 2007

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Îl obligă pe domnul Schnell la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 142, 7.6.2008, p. 40.