Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. února 2009 - Liotti v. Komise

(Věc F-38/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Posudek o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2006 - Pravidla hodnocení použitelné hodnotiteli"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Amerigo Liotti (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupkyně: B. Eggers a K. Herrmann, zmocněnkyně)

Předmět věci

Zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce za rok 2006.

Výrok rozsudku

Posudek o vývoji služebního postupu A. Liottiho za období od 1. ledna do 31. prosince 2006 se zrušuje.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 158, 21.6.2008, s. 26.