Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. február 17-i ítélete - Liotti kontra Bizottság

(F-38/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelés - Szakmai előmeneteli jelentés - 2006. évi értékelési időszak - Az értékelők által alkalmazandó értékelési szabályok)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: B. Eggers és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2006. évre szóló szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék A. Liotti 2006. január 1-je és 2006. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentését megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 158., 2008.6.21., 26. o.