Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

24. září 2009

Věc F-36/08

Arno Schell

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Přidělování prioritních bodů generálními řediteli – Povyšovací řízení 2007“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Schell domáhá zrušení posudku o vývoji svého služebního postupu za období od 1. ledna do 31. prosince 2006, jakož i formálního vyjádření úmyslu přidělit prioritní body přijatého generálním ředitelem v rámci povyšovacího řízení 2007.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. A. Schellovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu

(Služební řád úředníků, články 43 a 45)

Z článku 8 odst. 7 obecných prováděcích pravidel k článku 43 služebního řádu přijatých Komisí nelze vyvozovat povinnost na straně správy, aby při vypracování posudku o vývoji služebního postupu úředníků provedla srovnávací hodnocení hodnocených úředníků. Uvedené ustanovení je totiž třeba vykládat v jeho kontextu. Především, i když článek 43 služebního řádu stanoví, že způsobilost, výkonnost a chování každého úředníka ve službě jsou hodnoceny formou posudku o vývoji služebního postupu, který je vypracován nejméně jednou za dva roky, služební řád nestanoví, že je toto hodnocení srovnávací povahy jako v případě článku 45 služebního řádu. Právě naopak, podle čl. 8 odst. 5 uvedených obecných prováděcích pravidel se hodnocení ve vztahu k rubrice „výkonnost“ provádí z hlediska vlastních cílů, jichž má dosáhnout každý úředník. Mimoto ověření zmíněné v čl. 8 odst. 7 prvním pododstavci uvedených obecných prováděcích pravidel předchází slaďování stanovenému v druhém pododstavci uvedeného článku, jehož cílem je, aby byla na každém generálním ředitelství zajištěna soudržnost posouzení zásluh prováděného v rámci hodnocení. Ze všeho, co je výše uvedeno, vyplývá, že odkaz na srovnání zásluh uvedený v čl. 8 odst. 7 prvním pododstavci uvedených obecných prováděcích pravidel je třeba chápat jako jedno z kritérií umožňujících provádět přezkum soudržnosti hodnocení, nikoli však v tom smyslu, že by znamenal, že posudky o vývoji služebního postupu lze vypracovat až po srovnání zásluh všech úředníků.

(viz body 37 až 39 a 41)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 13. prosince 2007, Sundholm v. Komise, F‑42/06, Sb. VS s. I-A-1-0000 a II-A-1-0000, bod 31