Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 24. septembra 2009

Zadeva F-36/08

Arno Schell

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Dodelitev prednostnih točk, ki jo izvedejo generalni direktorji – Napredovalno obdobje 2007“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero A. Schell predlaga razglasitev ničnosti svojega kariernega ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006 in uradnih namenov dodelitve prednostnih točk, ki jih je sprejel generalni direktor v okviru napredovalnega obdobja 2007.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeči stranki se naložijo vsi stroški.

Povzetek

Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 43 in 45)

Iz člena 8(7) splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov, ki jih je sprejela Komisija, ni razvidna obveznost uprave, da primerjalno oceni ocenjene uradnike za pripravo njihovega kariernega ocenjevalnega poročila. Navedeno določbo je namreč treba brati v njenem sobesedilu. Najprej, čeprav člen 43 Kadrovskih predpisov določa, da se v obliki kariernega ocenjevalnega poročila, ki se pripravi najmanj enkrat na dve leti, za vsakega uradnika ocenijo sposobnost, učinkovitost in obnašanje v službi, navedeni kadrovski predpisi ne določajo, da je to ocenjevanje primerjalno, kot je to v členu 45 Kadrovskih predpisov. Nasprotno, v skladu s členom 8(5) navedenih splošnih določb za izvajanje se pri rubriki „Učinkovitost“ ocenjuje glede na cilje, ki jih mora doseči posamezni uradnik. Poleg tega je preverjanje iz člena 8(7), prvi pododstavek, navedenih splošnih določb za izvajanje pogoj za posvetovanje iz drugega odstavka navedenega člena, katerega cilj je, da se pri ocenjevanju zagotovi usklajeno ocenjevanje delovne uspešnosti. Iz vsega navedenega izhaja, da je treba sklicevanje na primerjavo delovne uspešnosti iz člena 8(7), prvi pododstavek, navedenih splošnih določb za izvajanje razumeti kot enega od elementov, ki omogočajo nadzor nad usklajenostjo ocenjevanja delovne uspešnosti, ne pa tako, da je mogoče karierna ocenjevalna poročila pripraviti šele po primerjavi delovne uspešnosti vseh uradnikov.

(Glej točke od 37 do 39 in 41.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 13. december 2007, Sundholm proti Komisiji, F-42/06, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 31.