Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 11 martie 2021 – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado și Partido político VOX/Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés și Anna Gabriel Sabaté

(Cauza C-158/21)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Acuzatori: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado și Partido político VOX

Inculpați: Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés și Anna Gabriel Sabaté

Întrebările preliminare

Decizia-cadru 2002/584/JAI1 permite autorității judiciare de executare să refuze predarea persoanei căutate prin intermediul unui MEA [mandat european de arestare], pe baza unor motive de refuz prevăzute de dreptul său național, dar care nu sunt enunțate ca atare de decizia-cadru?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, pentru a asigura viabilitatea unui MEA și pentru a recurge în mod adecvat la mecanismul prevăzut la articolul 15 alineatul (3) din Decizia-cadru 2002/584/JAI:

Autoritatea judiciară emitentă trebuie să cerceteze și să analizeze diferitele sisteme de drept naționale pentru a ține seama de eventualele motive de refuz al executării unui MEA neprevăzute de Decizia-cadru 2002/584/JAI?

Având în vedere răspunsurile la întrebările precedente, ținând seama de faptul că, potrivit articolului 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, competența autorității judiciare emitente de a emite un MEA este stabilită în temeiul dreptului statului emitent:

Această dispoziție trebuie interpretată în sensul că autoritatea judiciară de executare poate să conteste competența pe care autoritatea judiciară emitentă o are de a acționa în cadrul procedurii penale concrete și să refuze predarea pentru motivul că nu are competența să emită mandatul european de arestare?

În ceea ce privește eventuala posibilitate a autorității judiciare de executare de a controla respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei căutate în statul emitent:

4.1.- Decizia-cadru 2002/584/JAI permite autorității judiciare de executare să refuze predarea persoanei căutate pentru motivul că apreciază că există un risc de încălcare a drepturilor sale fundamentale în statul membru emitent, pornind de la raportul unui grup de lucru prezentat autorității naționale de executare de însăși persoana căutată?

4.2.- În scopul întrebării precedente, un astfel de raport constituie un element obiectiv, fiabil, precis și actualizat în mod corespunzător pentru a justifica, în lumina jurisprudenței Curții, refuzul predării persoanei căutate pe baza unui risc serios de atingere adusă drepturilor sale fundamentale?

4.3.- În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, care sunt criteriile impuse de dreptul Uniunii pentru ca un stat membru să poată constata că în statul membru emitent există riscul de încălcare a drepturilor fundamentale invocat de persoana căutată și care justifică refuzul executării MEA?

Are o influență asupra răspunsurilor la întrebările precedente împrejurarea că persoana a cărei predare este solicitată a putut să invoce în fața instanțelor statului emitent, beneficiind chiar de un dublu grad de jurisdicție, necompetența autorității judiciare emitente, să conteste mandatul său de arestare și să solicite garantarea drepturilor sale fundamentale?

Are o influență asupra răspunsurilor la întrebările precedente faptul că autoritatea judiciară de executare refuză executarea unui MEA pentru motive care nu sunt prevăzute în mod expres de Decizia-cadru 2002/584/JAI, invocând în special necompetența autorității judiciare emitente și riscul serios de atingere adusă drepturilor fundamentale în statul emitent, fără a solicita autorității judiciare emitente informațiile suplimentare specifice susceptibile să aibă o influență asupra deciziei respective?

În cazul în care din răspunsurile la întrebările precedente rezultă că, în împrejurările speței, Decizia-cadru 2002/584/JAI se opune respingerii predării unei persoane pe baza motivelor de refuz menționate anterior:

Decizia-cadru 2002/584/JAI se opune ca instanța de trimitere să emită un nou MEA împotriva aceleiași persoane și în fața aceluiași stat membru?

____________

1     Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3).