Language of document :

Kanne 22.4.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-17/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan päätöksen, jolla päätettiin olla jatkamatta kantajan sopimussuhteisen toimihenkilön palvelussuhdetta koskevaa sopimusta, kumoamista koskeva vaatimus

Vaatimukset

Ensisijaisesti on kumottava päätös, jolla päätettiin olla jatkamatta kantajan sopimussuhteisen toimihenkilön palvelussuhdetta koskevaa sopimusta, sellaisena kuin tämä päätös ilmenee implisiittisesti 28.4.2010 päivätystä kirjeestä, sekä tarvittaessa nimittävän viranomaisen päätös, jolla se hylkäsi tätä koskevan valituksen

tämän seurauksena kantaja on otettava takaisin tehtäviinsä

vastaaja on velvoitettava suorittamaan aineellisesta vahingosta korvaus, jonka määräksi vahvistetaan alustavasti 27 000 euroa laillisine viivästyskorkoineen ratkaisun antamispäivästä lukien

vastaaja on velvoitettava suorittamaan korvaus, jonka määräksi vahvistetaan alustavasti 15 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä laillisine viivästyskorkoineen ratkaisun antamispäivästä lukien

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________