Language of document : ECLI:EU:F:2011:106

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)


7 iulie 2011


Cauza F‑19/11


Mario Galvan

împotriva

Comisiei Europene


„Funcție publică – Persoană care revendică calitatea de funcționar sau de agent al Uniunii Europene – Acțiune – Inadmisibilitate vădită – Nerespectarea procedurii precontencioase”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Galvan, lucrător salariat al Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., solicită Tribunalului să îi recunoască calitatea de membru al personalului contractual al Comisiei și, mai exact, al Centrului Comun de Cercetare (JRC) și, în consecință, să oblige Comisia la plata remunerației și a celorlalte avantaje financiare la care ar avea dreptul în această calitate, precum și la plata de despăgubiri pentru prejudiciul pe care l‑ar fi suferit

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Condiții de admisibilitate – Respectarea procedurii administrative prealabile

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

În sistemul căilor de atac instituit prin articolele 90 și 91 din statut, pe de o parte, o acțiune introdusă la Tribunalul Funcției Publice trebuie să fie îndreptată împotriva unui act care lezează constând fie într‑o decizie a autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) sau a autorității abilitate să încheie contractele de muncă (AAIC), fie în neadoptarea de către una dintre aceste autorități a unei măsuri impuse de statut și, pe de altă parte, o astfel de acțiune nu este admisibilă decât în cazul în care persoana în cauză a adresat în prealabil AIPN sau AAIC, în conformitate cu articolul 90 alineatul (2) din statut, o reclamație îndreptată împotriva actului care lezează și aceasta a fost respinsă în mod explicit sau implicit. În plus, în cazul în care un funcționar, un agent sau chiar o persoană din afara instituției încearcă să determine administrația să adopte o decizie în privința sa, procedura administrativă prealabilă trebuie să fie inițiată printr‑o cerere a persoanei în cauză, formulată în temeiul articolului 90 alineatul (1) din statut, prin care aceasta invită AIPN sau AAIC să adopte decizia solicitată, respingerea acestei cereri putând ulterior face obiectul unei reclamații.

(a se vedea punctul 12)