Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 7 juli 2011 – Zaffino / Commissie

(Zaak F-18/11)

(Openbare dienst – Personen die aanspraak maken op hoedanigheid van ambtenaar of personeelslid van Europese Unie – Beroep – Kennelijke niet-ontvankelijkheid – Niet-inachtneming van precontentieuze procedure)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Pasqualino Zaffino (Gallarate, Italië) (vertegenwoordiger: S. Costantino, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Verzoek om te erkennen dat verzoeker de hoedanigheid van personeelslid van de Europese Unie heeft

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Zaffino draagt zijn eigen kosten.