Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 7. júla 2011 – Zaffino/Komisia

(vec F-18/11)

(Verejná služba – Osoby nárokujúce si postavenie úradníka alebo zamestnanca Európskej únie – Žaloba – Zjavná neprípustnosť – Nedodržanie konania pred podaním žaloby)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Pasqualino Zaffino (Gallarate, Taliansko) (v zastúpení: S. Costantino, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh žalobcu, aby mu bolo priznané postavenie zamestnanca Európskej únie

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    P. Zaffino znáša svoje vlastné trovy konania.