Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla Awla) tas-7 ta’ Lulju 2011 – Galvan vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-19/11)

(Servizz pubbliku – Persuni li jinvokaw il-kwalifika ta’ uffiċjal jew ta’ membru tal-persunal tal-Unjoni Ewropea – Rikors – Inammissibbiltà manifesta – Nuqqas ta’ osservanza tal-proċedura prekontenzjuża)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Mario Galvan (Besano, l-Italja) (rappreżentant: S. Costantino, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Talba tar-rikorrent intiża sabiex jiġi rrikonoxxut lilu l-istatus ta’ membru tal-persunal tal-Unjoni Ewropea.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

M. Galvan għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.