Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 19. září 2011 – Mariën v. EEAS

(Věc F-15/11)1

Jednací jazyk: angličtina

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1     Úř. věst. C 139, 7.5.2011, s. 30–31.