Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 7.7.2011 – Bracalente v. komissio

(Asia F-20/11)

(Henkilöstö – Henkilö, joka vaatii Euroopan unionin virkamiehen tai toimihenkilön asemaa – Kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn noudattamatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gianpaolo Bracalente (Ispra, Italia) (edustaja: asianajaja S. Costantino)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan vaatimus siitä, että hänelle tunnustetaan Euroopan unionin toimihenkilön asema

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Gianpaolo Bracalente vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.