Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 7 iulie 2011 – Bracalente/Comisia

(Cauza F-20/11)

(Funcție publică – Persoane care revendică calitatea de funcționar sau de agent al Uniunii Europene – Acțiune – Inadmisibilitate vădită – Nerespectarea procedurii precontencioase)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Gianpaolo Bracalente (Ispra, Italia) (reprezentant: S. Costantino, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul

Cererea reclamantului prin care se urmărește recunoașterea statutului de agent al Uniunii Europene

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Bracalente suportă propriile cheltuieli de judecată.