Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. ožujka 2021. uputio Obvodní soud pro Prahu 1 (Češka Republika) – Správa železnic, státní organizace v. České dráhy a.s. a další

(predmet C-221/21)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Obvodní soud pro Prahu 1

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Správa železnic, státní organizace

Druge stranke u postupku: České dráhy a.s.,

PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.,

PDV RAILWAY a.s.,

KŽC Doprava, s.r.o.

Prethodna pitanja

Ispunjava li nacionalni propis koji je predviđen petim dijelom Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Zakonik br. 99/1963 o građanskom postupku, kako je izmijenjen, u daljnjem tekstu: Zakonik o građanskom postupku) zahtjeve za sudski nadzor odluke regulatornog tijela u skladu s člankom 56. stavkom 10. Direktive 2012/34/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (u daljnjem tekstu: Direktiva 2012/34)?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, može li se članak 56. stavak 10. Direktive 2012/34 tumačiti na način da se sudski nadzor odluke regulatornog tijela može okončati sudskom nagodbom u skladu s člankom 99. Zakonika o građanskom postupku?

3.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, dopuštaju li zahtjevi koji se odnose na uspostavu jednog nacionalnog regulatornog tijela za željeznički sektor iz članka 55. stavka 1. Direktive 2012/34, dužnosti regulatornog tijela iz članka 56. stavaka 2., 6., 11. i 12. Direktive 2012/34 i suradnju regulatornih tijela iz članka 57. stavka 2. Direktive 2012/34 to da se odluke koje donosi regulatorno tijelo o meritumu predmeta zamjenjuju presudama pojedinačnih redovnih sudova koje nisu povezane s činjeničnim stanjem koje je utvrdilo regulatorno tijelo?

____________

1 SL 2012., L 343, str. 32. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 25., str. 136.)