Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 1. aprila 2021 — Autoridade Tributária e Aduaneira/DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.

(Zadeva C-218/21)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Autoridade Tributária e Aduaneira

Nasprotna stranka: DSR. — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je uporaba točke 2.27 seznama I, priloženega k zakoniku o DDV, ki se razlaga tako, da zajema popravilo in vzdrževanje dvigal, ki ju je opravilo podjetje, navedeno v zgoraj povzetem dejanskem stanju, in da vodi do uporabe nižje stopnje DDV, v skladu s pravom Evropske unije, zlasti s Prilogo IV k [Šesti] direktivi o DDV1 ?

Ali je uporaba te določbe zakonika o DDV, pri kateri se upoštevajo tudi druge določbe nacionalnega prava – členi 1207, 204(1)[(e)] in (3) ter 1421(2)[(b)] civilnega zakonika (določbe o pojmih podjemne pogodbe in nepremičnine ter o domnevi, da je dvigalo skupni del stavbe v etažni lastnini) – v skladu s pravom Skupnosti, zlasti s Prilogo IV k [Šesti] direktivi o DDV?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).